Personal tools

Eth0:2008 Summer/Brief Omwonenden

From Eth0Wiki

Jump to: navigation, search
Eth0oldlogo.jpg
[POST-EVENT] This is information about the Eth0:2008 Summer Edition. [POST-EVENT]
Eth0oldlogo.jpg


Aan de omwonenden van "Het Boshuis"


Geachte heer/mevrouw,

U bent wellicht wel bekend met de jeugdherberg "Het Boshuis", op de Noorderdijkweg 23.

Van 5 juli tot en met 11 juli as. organiseren wij op dit terrein een evenement, eth0. Op dit evenement komt een groep mensen bij elkaar die allen geïnteresseerd zijn in computer-gerelateerde onderwerpen zoals programmeren en open source software. Zij brengen elk een eigen computer of laptop en tentje mee om een week lang op het terrein te kamperen, en dagelijks te discussiëren en/of lezingen bij te wonen over onderwerpen in de eerder genoemde interessegebieden.

Op dit moment verwachten wij dat er op het evenement ca. 70 mensen aanwezig zullen zijn, inclusief de organisatie. Wel is het mogelijk dat dit aantal in de praktijk nog iets zal oplopen, aangezien mensen ook nog een kaartje aan de deur kunnen kopen.

Wij verwachten dat u hiervan verder geen hinder zult ondervinden. Het is weliswaar toegestaan voor de bezoekers om speakers bij hun computer mee te nemen, maar niet de bedoeling dat hiermee geluid op meer dan een normaal, acceptabel volume wordt afgespeeld. Na 22:00 's avonds dient er sowieso stilte op het terrein te zijn en mag men alleen nog gebruik maken van een koptelefoon om geluid af te spelen.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, of tijdens het evenement toch tegen problemen aanloopt, kunt u contact opnemen via telefoonnummer 06-xxxxxxxx of per e-mail: info@eth-0.nl. Daarnaast kunt u natuurlijk ook gerust even langslopen bij de ingang van het terrein.

Met vriendelijke groet,

eth0 organisatie
J. Klopper
M. Luxwolda
www.eth-0.nl


Schuingedrukte gedeeltes moeten nog ge-edit worden...