Personal tools

Firewall

From Eth0Wiki

Jump to: navigation, search

Local linux Firewall

Mocht je je met je linux computer op een netwerk bevinden waar je niet iedereen vertrouwt, kan het handig zijn een firewall in te stellen.

Dit is dikwijls een hele klus, aangezien je weet moet hebben van alle poorten die je wel/niet wil openzetten en in welke situaties je dit dan wilt. Ook lukt het menig firewall prutser nog makkelijk om hun eigen netwerk te slopen middels het foutief configureren hiervan


Maar niet getreurd!

Gido heeft op har2009 een mini firewall geschreven die alle inkomende verbindingen die niet gerelateerd zijn aan uitgaande verbindingen afkapt, en hiermee je een gerust gevoel kan geven.

De code

iptables -F
iptables -X
iptables -P INPUT DROP
iptables -I INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m conntrack --ctstate RELATED -j ACCEPT
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Sommige games...

Sommige games maken gebruik van UDP. Dit zal waarschijnlijk mis gaan. voeg dan nog de volgende regel toe:

iptables -I INPUT -p udp --sport 1024:65535 -j ACCEPT