Personal tools

InventorydayHx2

From Eth0Wiki

Jump to: navigation, search
Event Inventoryday Hx2
Name Inventoryday Hx2
Contact Will-Do
Duration 2011/07/19 - 2011/07/19
Information


* Open from: 18:00


De huidige inventorylist is helaas niet meer up-to-date en voor design kwamen we er achter dat we graag eens langs de opslag zouden willen om te kijken wat er is en wat we mee kunnen nemen naar HX2. Graag combineren we dit met het klaarzetten van spullen voor transport.

De inventoryday zal plaatsvinden Op dinsdag 19 juli vanaf 18:00 uur, in Alkmaar. Diggie zorgt voor Pizza's

Ons plan is niet om de hele inventory op te nemen en te registreren, zoals we eerder gedaan hebben. We bekijken enkel wat mensen vooraf hebben aangegeven. Eventueel komt na de CCC wel weer een volledige inventory day.


Kun je niet komen en wil je toch dat er wat bekeken wordt? Geef dat dan door!


Aanwezig

  • Will-Do
  • Diggie
  • Whizzard
  • Aldert
  • Failbaitr


Is er niet, maar wil wel dat $ bekeken wordt

incl naam, dan kunnen we je contacten als we het niet kunnen vinden oid

  • Voorbeeldnaam - Dit-moet-bekeken-worden