Personal tools

Notulen 30-12

From Eth0Wiki

Jump to: navigation, search

Bespreking planning per subgroep 29-12-2007 / 30-12-2007

Catering: John

 • Ongeveer 10 schaalbare recepten (genoeg voor iedere avond + een paar backup) verzamelen. Tijdsplanning: voor Pasen.
 • Ongeveer 9 mensen verzamelen om te helpen koken: 1 extra chef en 8 mensen voor snijwerk etc., om 2 ploegen van 5 man (chef + 4 helpers) te hebben die elk om de dag koken. (Zo'n 3 uur per dag actief bezig met eten bereiden, daarnaast nog boodschappen doen etc.

Internet: Jorn

 • We hebben een flinke lijn nodig, 100mbit of meer. 20mbit kunnen we in ieder geval vrijwel zeker krijgen, maar is te weinig. Voor 100mbit of meer moet fiber uit Den Oever of Medemblik geregeld worden. Hierover overleggen met Multikabel. Tijdsplanning: binnen ca. 2 weken.
 • Reboot kan eventueel aan de fiber of een straalzender komen als de aansluiting in Den Oever geregeld wordt.
 • Als het absoluut niet gaat lukken internet te krijgen, moeten we wellicht toch naar een andere locatie uitwijken, bijv. het terrein van Megabit in Ede.

Netwerk: R3boot en Roy

 • We hebben meer glasvezelpoorten nodig, misschien sponsoring voor te regelen?
 • Schets maken van hoe we het netwerk willen opzetten (ring of ster?). Tijdsplanning: voor de volgende vergadering.
 • We moeten de authoriteit krijgen om mensen van het netwerk te mogen gooien. Dit ook bespreken met Security.

Servers: Marco

 • Inventaris maken van benodigde hardware. Tijdsplanning: voor de volgende vergadering, ca. 1 maand.
 • Op de volgende LAN de basis servers klaar hebben qua hardware/OS/config om te kunnen testen, ism. Joost/Thanh. Tijdsplanning: ca. 2 maanden.

Security: Patrick

 • Er moet een keuze gemaakt worden tussen porto's, DECT telefoons of een andere vorm van communicatiemiddelen. Porto's heeft Patrick's voorkeur maar is wel het duurst. Tijdsplanning: ?
 • Er moeten duidelijke regels worden opgesteld. Tijdsplanning: ?
 • Nagaan bij de gemeente of we verplicht gediplomeerde beveiligers moeten hebben, gaat Jan regelen. Tijdsplanning: voor de volgende vergadering.
 • Incl. Patrick moeten er in totaal bij voorkeur 19 mensen komen voor Security, 13 is het absolute minimum. Op dit moment hebben we incl. Patrick 2 mensen.
 • Om het aantal mensen beperkter te kunnen houden, cameratoezicht overwegen. (Poort, 2x veld, aggregaat = 4 camera's.) Marco gaat proberen IPcams te regelen.

Stroom: Carl

 • Overleggen met Bredenoord over de levering van aggregaten en kosten daarvan. Tijdsplanning: voor de volgende vergadering.
 • Kijken of we biobrandstof voor in de aggregaten gesponsord kunnen krijgen, gaat Jan doen.

Promotie: Heleen en Laura

 • Admins zoeken voor de villages die nu nog geen admin hebben. Tijdsplanning: ?
 • Flyers ontwerpen ism. Carl. Tijdsplanning: 4-6 weken.
 • Flyeren op FOSDEM. Tijdsplanning: op 23 + 24 februari.
 • Posters ontwerpen. Tijdsplanning: tegelijk met of kort na flyers.
 • Sprekers voor lezingen/workshops aanschrijven. Tijdsplanning: ?

Field: Dave

 • (wegens tijdsgebrek niet meer aan bespreking toegekomen)

Overige opmerkingen

 • Zorgen voor goede communicatie, zowel tussen crew als naar mensen die zich aangemeld hebben, via een mailinglist, forum, wiki, etc. (John)
 • In plaats van Google Docs de Wiki gaan gebruiken zodra deze qua structuur klaar voor gebruik is. (Marco)
 • Elmer is aangesteld als communicatiemanager en gaat de mailinglist etc. regelen. (Jan)
 • We moeten een goede planning maken van hoe we willen op- en afbouwen, zodat we weten hoeveel tijd we hiervoor nodig hebben; waarschijnlijk ca. 3 dagen. (Patrick/Elmer)
 • We moeten zo snel mogelijk de inschrijvingen openen, aangezien concurrerende LANs dat ook rond deze tijd doen. (Patrick) Planning: zodra we een prijs en datum weten, en meer info over internet ivm. mogelijke locatieverandering. Streefdatum: 14 januari. (Jan)
 • Bepalen of we een constante prijs willen aanhouden (Jan) of de prijs laten oplopen naarmate mensen later zijn met inschrijven (Patrick).


Wijzigingen

Dit is puur een overzicht van wat er 29-12 en 30-12 daadwerkelijk allemaal besproken is. Als je achteraf gezien nog iets wilt toevoegen, dus bij voorkeur niet hierin wijzigen (zodat het lijkt alsof het toen anders gezegd is) maar via de discussionpage :)